Modelcontracten

Foto: Titia Hahne

Weinig zaken zijn voor schrijvers en vertalers zo belangrijk als het contract met de uitgever of de producent. Een contract voor de uitgave van een literair werk of de vertaling ervan legt de royalty’s, het voorschot en de elektronische rechten vast. Schrijver en uitgever kunnen elkaar houden aan die vastgelegde afspraken.

Het is dan ook goed om vooraf te bedenken wat er dan precies in het contract moet, en wat niet. Datzelfde geldt voor het contract dat de toneelschrijver sluit voor het schrijven van een theatertekst en de opvoering van het stuk.

Duidelijkheid voor iedereen

Niet iedereen heeft het overzicht of het zakelijk inzicht om zelf een goede overeenkomst op te stellen. Voor hen zijn er de modelcontracten van de Auteursbond, die zijn opgesteld in nauw overleg met uitgevers en podiumkunstproducenten. Een modelcontract schept voor alle partijen duidelijkheid. Voor literaire auteurs is het bovendien een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie bij het Nederlands Letterenfonds.

Vrijheid van onderhandelen

Het modelcontract verzekert schrijvers en vertalers van een minimum aantal voorwaarden en rechten. Hoe belangrijk ook, het staat iedere schrijver of vertaler vrij om met de andere partij te onderhandelen en betere voorwaarden uit het vuur te slepen. Het is een modelcontract, geen harnas.

Educatieve Auteurs

De Sectie Educatieve Auteurs werkt samen met de Groep Educatieve Uitgevers van het NUV aan een Modelcontract voor educatieve werken. Educatieve schrijvers werken vaak in teams. Onder andere dat gegeven onderscheidt hen van romanschrijvers. De Modelcontracten met het NUV bevatten door de Belastingdienst goedgekeurde clausules en gelden derhalve als modelovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Wet DBA.

Download Modelcontracten