Vertaalengel en Vertaalduivel

Sinds 2008 reiken de literair vertalers van onze beroepsvereniging jaarlijks twee trofeeën uit: de Vertaalengel en de Vertaalduivel.

De Vertaalengel wordt uitgereikt aan een persoon (geen vertaler) of een instantie die zich verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor het vak van literair vertalen. Bijvoorbeeld door op te komen voor de belangen van vertalers, aandacht voor het vertalen te bevorderen of een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het vertalen.

De Vertaalduivel moet de ontvanger met een knipoog stimuleren iets te doen of na te laten in het belang van het vertalersvak of een specifieke vertaler.

Van 2008 tot 2013 waren de Vertaalengel en de Vertaalduivel plastieken van de Franse beeldhouwer Patrick Chetboun. De winnaars mochten deze wisseltrofeeën een jaar houden. Sinds 2014 hebben de prijzen, ontworpen door Alya Hessy, een handzamer formaat en blijven ze eigendom van de winnaars.

Zie hier voor een overzicht van de winnaars.