Ledenbijeenkomsten

De sectie Literair vertalers van de Auteursbond belegt minstens twee keer per jaar een vergadering (met een borrel) voor de leden van de sectie. Dan brengen we belangwekkende ontwikkelingen in het vak onder de aandacht en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Ook wordt er altijd een gastspreker uitgenodigd.

Je kunt als lid van onze beroepsvereniging ook deelnemen aan de diverse vakinhoudelijke workshops die de Auteursbond aanbiedt. Dit zijn bijeenkomsten over de kunst van het onderhandelen, persklaar maken, belastingaangifte doen, et cetera. De workshops worden op deze website aangekondigd.