Zakelijk

Om als literair vertaler een professionele beroepspraktijk te kunnen opbouwen, is het belangrijk dat je goede contractuele afspraken met je opdrachtgevers maakt. Afspraken waar een fatsoenlijke vergoeding voor je vertaalwerk deel van uitmaakt. Op deze pagina gaan we nader in op honorering, het modelcontract en andere zakelijke aspecten rond het beroep van literair vertaler.