Organisatie

De sectie Literair Vertalers behartigt de belangen van een beroepsgroep die de wereldliteratuur ontsluit voor Nederlandstalige lezers. Het overgrote deel van de literair vertalers die in het Nederlands vertalen, is bij ons aangesloten. Literair vertalers leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de leescultuur en het boekenvak in Nederland. Dat hoort zijn weerslag te vinden in een billijke honorering voor geleverd werk. Daar strijden wij voor.