Nieuws

Richtlijnen CEATL voor eerlijke vertaalcontracten vastgesteld

17 januari 2019

CEATL, de Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires – European Council of Literary Translators’ Associations, heeft Guidelines for fair translation contracts gepubliceerd. 

Deze richtlijnen moeten bijdragen aan eerlijke regelingen, evenwichtige relaties en goede arbeidsomstandigheden voor vertalers.

Meer informatie vind je op de site van CEATL.