Nieuws

Makers algemene boeken voor het eerst in beeld

11 december 2017

Hoeveel auteurs en vertalers telt Nederland? En, hoeveel titels brengen zij jaarlijks op de markt? KVB Boekwerk brengt dat nu met meer nauwkeurigheid in beeld, omdat we – voor het eerst – een filtering op algemene boeken hebben kunnen maken. De Nederlandse algemene boekenmarkt betreft het totaal aan titels minus de school- en wetenschappelijke boeken. In de Monitor 2017 – Makers leest u meer over de aantallen Nederlandse auteurs, vertalers en hoeveel titels zij in welk boekgenre publiceerden. Bovendien doken we in de specifieke cijfers voor het literair-culturele segment.

Investeren in digitaal

In de monitor 2017 brengt KVB Boekwerk in beeld hoe de concurrentieverhouding tussen uitgeverijen zich ontwikkelt, wat hun portfolio is en welke impact bestsellers hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat de grootste uitgeverijen de meeste digitale boeken op de markt brengen. Het aandeel e-books in 2016 is bij de vijf grootste uitgeverijen ruim 8%, en bij de 7 daaronder, ruim 9%. Bij de uitgeverijen daaronder is dat minder dan 4%. Vooral in het topsegment zien we een groei in e-books.

Van de bijna 4.000 uitgeverijen die Nederland rijk is, zijn er 39 verantwoordelijk voor 75% van de totale marktomzet.

Monitor boekverkopers

Naast de monitor van uitgevers en makers publiceert KVB Boekwerk jaarlijks ook de monitor boekverkopers. Voor de actuele cijfers over verkooppunten (de logistieke stroom naar fysieke winkels en webwinkels) maken we gebruik van de distributiegegevens van CB. Deze gegevens komen helaas pas later beschikbaar. Naar verwachting verschijnt de monitor boekverkopers daarom begin 2018.