De sectie Literair vertalers maakt deel uit van de beroepsorganisatie Auteursbond. Onze sectie behartigt de belangen van een beroepsgroep die de wereldliteratuur ontsluit voor Nederlandstalige lezers. Het overgrote deel van de literair vertalers die in het Nederlands vertalen, is bij ons aangesloten.

Wendela Vos literair vertaler
Gertrud Maes literair vertaler
Pauline de Bok literair vertaler
Kitty Pouwels literair vertaler
Sjaak de Jong literair vertaler
Actueel
Literair vertalers

Om als literair vertaler een professionele beroepspraktijk te kunnen opbouwen, is het belangrijk dat je goede contractuele afspraken met je opdrachtgevers maakt. Afspraken waar een fatsoenlijke vergoeding voor je vertaalwerk deel van uitmaakt. Op deze pagina gaan we nader in op honorering, het modelcontract en andere zakelijke aspecten rond het beroep van literair vertaler.

Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam

bureau@auteursbond.nl
+31 (0) 20 624 08 03

Ledenservice

De ledenservice van de Auteursbond biedt je inhoudelijke ondersteuning in je beroepspraktijk. En we staan je uiteraard ook bij als je in het kader van je werk te maken krijgt met een stroeve onderhandeling of een conflict.

De ledenservice is er ook voor praktische zaken, zoals het aanvragen van een ledenpas en korting op verzekeren