De sectie Literair vertalers maakt deel uit van de beroepsorganisatie Auteursbond. Onze sectie behartigt de belangen van een beroepsgroep die de wereldliteratuur ontsluit voor Nederlandstalige lezers. Het overgrote deel van de literair vertalers die in het Nederlands vertalen, is bij ons aangesloten.

Paul van der Leck literair vertaler
Margreet Buurman literair vertaler
Pauline de Bok literair vertaler
Tjadine Steehman literair vertaler
Rien Verhoef literair vertaler
Actueel

Op deze pagina houden we je op de hoogte van belangwekkende ontwikkelingen in de wereld van het literair vertalen. Daarnaast kondigen we hier grote en kleine vakbijeenkomsten aan, die door onszelf of door bevriende organisaties in ons werkveld worden georganiseerd.

Literair vertalers

Om als literair vertaler een professionele beroepspraktijk te kunnen opbouwen, is het belangrijk dat je goede contractuele afspraken met je opdrachtgevers maakt. Afspraken waar een fatsoenlijke vergoeding voor je vertaalwerk deel van uitmaakt. Op deze pagina gaan we nader in op honorering, het modelcontract en andere zakelijke aspecten rond het beroep van literair vertaler.

Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam

bureau@auteursbond.nl
+31 (0) 20 624 08 03

Ledenservice

De ledenservice van de Auteursbond biedt je inhoudelijke ondersteuning in je beroepspraktijk. En we staan je uiteraard ook bij als je in het kader van je werk te maken krijgt met een stroeve onderhandeling of een conflict.

De ledenservice is er ook voor praktische zaken, zoals het aanvragen van een ledenpas en korting op verzekeren